COVID-19 protocol

ALGEMENE RICHTLIJNEN

 • Iedereen houdt 1.5 meter afstand van elkaar. Deze regel geldt zowel binnen als buiten, voor medewerkers, voor gasten, maar ook voor leveranciers.
 • We zijn extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot het waarborgen van de 1.5 meter afstand.
 • Er hangen op verschillende markante plaatsen informatieve posters om gasten te herinneren aan de veiligheidsregels.
 • In het gehele pand is de routing aangepast, die via bewegwijzering op borden en markering op de vloer wordt aangegeven. Hierbij wordt 1.5 meter afstand in acht genomen, eenrichtingsverkeer toegepast en wordt kruisend verkeer zoveel mogelijk vermeden.
 • Er wordt extra gelet op de bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals.
 • Medewerkers zijn goed geïnstrueerd over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij in acht moeten nemen. Er zijn hiervoor voldoende hygiënische hulpmiddelen aanwezig zoals desinfecterende middelen en handschoenen.
 • Bij de ingang hangt een dispenser met desinfecterende handgel die verplicht gebruikt moet worden door de gasten.

BINNENKOMST

 • Telefonisch reserveren is verplicht.
 • Bij reservering vindt er een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn.
 • Alle gasten wassen bij binnenkomst de handen met desinfecterende handgel.
 • De ruimte bij de receptie/in-check balies is voorzien van vloermarkering.
 • Er checkt maximaal 1 persoon per groep in bij binnenkomst aan de receptie.
 • Iedereen schrijft zich per persoon in op de invoerbalies terwijl men gepaste afstand bewaard. Tijdens de inschrijving geeft men per persoon aan dat men klachtenvrij is. Is dit niet het geval, dan wordt men de toegang geweigerd.
 • De receptie is voorzien van plexiglas.

MEDEWERKERS

 • Als een medewerker verkouden is of griepverschijnselen heeft, blijft die thuis en verschijnt niet op werk.
 • Medewerkers leggen de hygiëneregels en de procedure rondom bestellen, uitserveren en afruimen duidelijk uit aan de gasten.
 • Medewerkers houden zoveel mogelijk 1.5 meter afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt (bv. de keuken of bar) als in de ruimten waar ook gasten komen.
 • Medewerkers wijzen zowel gasten als collega’s op hun gedrag indien de regels niet na worden geleefd.
 • Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.

GASTEN

 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 • Wij kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 • Was bij binnenkomst grondig je handen.
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 • Wanneer je je niet houdt aan de veiligheidsregels van Kartracing & Bowling Groningen en/of de geldende 1.5 meter regels van de overheid dan wordt de toegang tot het pand ontzegd. Schade die Kartracing & Bowling Groningen leidt door het handelen in strijd met het COVID-19 protocol en aanvullende huisregels wordt op jou verhaald.

HORECA

 • Alle tafels en stoelen staan op 1.5 meter afstand.
 • Gedurende de gehele verblijfduur bij Kartracing & Bowling Groningen hebben gasten een vaste gereserveerde tafel.
 • Medewerkers mogen binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.
 • Tafels worden zoveel mogelijk afgeruimd zodra gasten aan een activiteit deelnemen of het pand verlaten. Indien ze het pand verlaten worden ook tafels en stoelen direct grondig gereinigd.
 • Personen verplaatsen zich aan de hand van de aangepaste routing die met bewegwijzering op borden en markering op de vloer wordt aangegeven. Hierbij wordt

1.5 meter afstand in acht genomen en wordt kruisend verkeer zoveel mogelijk vermeden.

KARTEN

 • Handen dienen verplicht te worden gedesinfecteerd voor het karten.
 • De entree is voorzien van vloermarkering.
 • De helmen en overalls worden op maat uitgereikt door een medewerker. Er dient 1.5 meter afstand te worden gehouden tijdens het aantrekken en tijdens de briefing.
 • Deelnemers volgen de aanwijzingen op van ons kartbaan-personeel met betrekking tot looproutes, in- en uitstappen.
 • Na de gereden heats worden alle helmen en overalls gedesinfecteerd door een medewerker.

BOWLEN

 • Er kunnen maximaal 6 personen op 1 bowlingbaan spelen.
 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers.
 • Er staan pompjes met desinfecterende handgel per bowlingbaan.
 • De bowlingschoenen worden door onze medewerkers gedesinfecteerd.